Pilih Yang Mana?

Posisi komputer dan TV kami berdekatan. Lilo kerap menyalakan TV dengan acara favoritnya tetapi malah main game di komputer. Bapaknya pasti mengingatkan “Lilo, kamu pilih main game atau nonton TV?” Kalau Lilo milih game, bapaknya akan pindahkan saluran TV ke berita. Kalau Lilo pilih nonton, bapaknya akan memakai komputer.
Suatu pagi, sambil mencuci baju, bapak Lilo menyalakan laptop untuk mendengarkan lagu-lagu yang baru di-download. Sekonyong-konyong Lilo datang dan bertanya, “Bapak pilih laptop atau mencuci?” Sambil tertawa bapaknya menjawab, “mencuci Lo,” Dan laptop pun diambil alih oleh Lilo. ;))

Iklan